Kontaktperson:

          Örjan Andersson 

          Ingesgärde 228 Regna 

          643 99 Högsjö 

          Tel: 070-5921718 

 

          Besöksadress: Bygdegården EKEBO ( c:a 300 m nordost om Regna kyrka

© 2022

 Regna bygdegårdsförening